Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 40309 publikasjoner

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 20 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 26 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet • Prop. 18 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet • Prop. 17 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet • Prop. 24 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 19 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022)

Finansdepartementet • Prop. 30 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet • Prop. 28 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet • Prop. 21 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 16 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet • Prop. 25 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet • Prop. 27 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 23 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet • Prop. 22 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Utanriksdepartementet

Utenriksdepartementet • Prop. 29 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole for brann- og redningspersonell mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 15 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 14 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Brasil, undertegnet i Brasilia 4. november 2022

Finansdepartementet • Prop. 13 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til mai 2022 (Koronautvalget), og endringer i voldserstatningsloven (ny forskriftshjemmel)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 12 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)

Olje- og energidepartementet • Prop. 11 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 10 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endring av Prop. 1 S (2022–2023) Statsbudsjettet 2023 og Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023 (saldering)

Finansdepartementet • Prop. 1 S Tl. 2 (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endring av Prop. 1 S (2022–2023) Statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (orientering om prisjustering av kostnadsrammer for nye lufthavner og økte utgifter til riksveiferjedriften og ordningen med gratis ferjer)

Samferdselsdepartementet • Prop. 1 S Tl. 1 (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett

Kultur- og likestillingsdepartementet • Meld. St. 8 (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Finansdepartementet • Ot.prp.nr.59 (2006-2007) • 2006 - 2007

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no