Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 36751 publikasjoner

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Kortversjon

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1194 NB • 2019

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 33 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018

Utenriksdepartementet • Prop. 29 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)

Kulturdepartementet • Prop. 31 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 32 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Kvalitet og pasientsikkerhet 2018

Helse- og omsorgsdepartementet • Meld. St. 9 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring

Samferdselsdepartementet • NOU 2019: 22 NB • 2019 - 2019

Bestill

FORELØPIG UTGAVE: Ny saldering av statsbudsjettet 2019

Finansdepartementet • Prop. 28 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Framtidens fiskerikontroll

Nærings- og fiskeridepartementet • NOU 2019: 21 NB • 2019 - 2019

Bestill

Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern granskning av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 27 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 20 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet • Prop. 13 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Nasjonal helse- og sykehusplan (2020–2023)

Helse- og omsorgsdepartementet • Meld. St. 7 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 19 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet

Kulturdepartementet • Prop. 18 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet

Utenriksdepartementet • Prop. 17 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet • Prop. 15 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet • Prop. 26 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet • Prop. 25 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 24 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet • Prop. 23 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet • Prop. 21 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 16 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet • Prop. 14 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Statens direkte eierskap i selskaper. Bærekraftig verdiskaping

Nærings- og fiskeridepartementet • Meld. St. 8 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill