Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 37739 publikasjoner

Vi - de pårørende. Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1191 NB • 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ny saldering av statsbudsjettet 2020

Finansdepartementet • Prop. 56 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Utbygging og finansiering av E39 på strekninga Lønset-Hjelset i Møre og Romsdal og endra kostnadsrammer i tre vegprosjekt

Samferdselsdepartementet • Prop. 55 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Utenriksdepartementet • Meld. St. 9 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet

Kulturdepartementet • Prop. 51 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet

Utenriksdepartementet • Prop. 46 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet • Prop. 44 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 45 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet • Prop. 49 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Auka finansieringsbehov og revidert framdriftsplan for E39 Rogfast i Rogaland og justering i vedtekne rammer for rv 13 Ryfast i Rogaland

Samferdselsdepartementet • Prop. 54 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet • Prop. 47 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 43 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 41 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 42 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet • Prop. 38 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet • Prop. 40 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet • Prop. 50 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet • Prop. 39 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 48 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

Kulturdepartementet • Prop. 53 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 52 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 36 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020

Utenriksdepartementet • Prop. 37 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall

Nærings- og fiskeridepartementet • Meld. St. 8 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyr for utleggsbegjæringer)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 34 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill