Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Departementenes publikasjoner (6)
 • Dokument (5)
 • Innstilling til Stortinget (5)
 • Norges offentlige utredninger (11)
 • Representantforslag (5)
 • Stortingets forretningsorden (1)
 • Stortingsforhandlinger (18)
 • Stortingsmelding (7)
 • Stortingsproposisjon (41)
 • Trontalen (1)
 • Stortinget (31)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (4)
 • Barne- og likestillingsdepartementet (5)
 • Finansdepartementet (14)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (5)
 • Forsvarsdepartementet (2)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (3)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (5)
 • Kulturdepartementet (2)
 • Kunnskapsdepartementet (5)
 • Landbruks- og matdepartementet (2)
 • Klima- og miljødepartementet (1)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2)
 • Olje- og energidepartementet (2)
 • Samferdselsdepartementet (8)
 • Utenriksdepartementet (5)
 • Statsministerens kontor (1)
 • Riksrevisjonen (3)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
A-0041 NB
Målene om et mer inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk. Rapport 2016. Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen, 29. juni 2016
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.38 (2015-2016) NN
Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2016:11 NB
Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2016:12 NB
Ideell opprydding. Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader
Publikasjonseier:
På lager: 0E-0962 NB
Frihet, makt og muligheter. Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2020
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.154 L (2015-2016) NB
Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.152 S (2015-2016) NB
Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og De Forente Arabiske Emirater, undertegnet i Oslo 3. november 2015
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.153 S (2015-2016) NB
Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 4. september 2015
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.155 L (2015-2016) NB
Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2016:13 NB
Samvittighetsfrihet i arbeidslivet
Publikasjonseier:
På lager: 0Q-1197 NB
Vil du være med å utvikle samfunnet?
Publikasjonseier:
UtgåttSt.forh.nr.27 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 5. - 7. april. S. 2451 - 2591
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.28 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 12. - 14. april. S. 2593 - 2736
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.29 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 26. - 28. april. S. 2737 - 2924
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.30 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 3. - 4. mai. S. 2925 - 2998
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Dokument 3 : 16 (2015-2016)
Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.156 S (2015-2016) NB
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia, undertegnet i Lusaka 17. desember 2015
Publikasjonseier:
På lager: 0St.forh.nr.31 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 10. - 12. mai. S. 2999 - 3116
Publikasjonseier:
Hovedingrediensene i produktene er egg eller eggehvite og soyaprotein. Eggene leveres av Prior, mens soyabønnene kjøpes fra Nord-Amerika.
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.32 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 18. - 19. mai. S. 3117 - 3184
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.33 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 23. - 25. mai. S. 3185 - 3322
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.34 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 26. mai. S. 3323 - 3408
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.35 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 30. - 31. mai. S. 3409 - 3556
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)NOU 2016:14 NB
Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.157 LS (2015-2016) NB
Endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.158 L (2015-2016) NB
Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)
Publikasjonseier:
På lager: 0