Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Departementenes publikasjoner (4)
 • Dokument (5)
 • Innstilling til Stortinget (7)
 • Norges offentlige utredninger (10)
 • Representantforslag (7)
 • Stortingets forretningsorden (1)
 • Stortingsforhandlinger (18)
 • Stortingsmelding (6)
 • Stortingsproposisjon (41)
 • Trontalen (1)
 • Stortinget (35)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (3)
 • Barne- og likestillingsdepartementet (5)
 • Finansdepartementet (12)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (5)
 • Forsvarsdepartementet (2)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (3)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (5)
 • Kulturdepartementet (2)
 • Kunnskapsdepartementet (5)
 • Landbruks- og matdepartementet (2)
 • Klima- og miljødepartementet (1)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (3)
 • Olje- og energidepartementet (2)
 • Samferdselsdepartementet (8)
 • Utenriksdepartementet (3)
 • Statsministerens kontor (1)
 • Riksrevisjonen (3)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
Prop.152 S (2015-2016) NB
Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og De Forente Arabiske Emirater, undertegnet i Oslo 3. november 2015
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.153 S (2015-2016) NB
Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 4. september 2015
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.155 L (2015-2016) NB
Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2016:13 NB
Samvittighetsfrihet i arbeidslivet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Q-1197 NB
Vil du være med å utvikle samfunnet?
Publikasjonseier:
UtgåttSt.forh.nr.27 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 5. - 7. april. S. 2451 - 2591
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.28 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 12. - 14. april. S. 2593 - 2736
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.29 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 26. - 28. april. S. 2737 - 2924
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.30 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 3. - 4. mai. S. 2925 - 2998
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Dokument 3 : 16 (2015-2016)
Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.156 S (2015-2016) NB
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia, undertegnet i Lusaka 17. desember 2015
Publikasjonseier:
På lager: 0St.forh.nr.31 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 10. - 12. mai. S. 2999 - 3116
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.32 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 18. - 19. mai. S. 3117 - 3184
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.33 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 23. - 25. mai. S. 3185 - 3322
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.34 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 26. mai. S. 3323 - 3408
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.35 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 30. - 31. mai. S. 3409 - 3556
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)NOU 2016:14 NB
Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.157 LS (2015-2016) NB
Endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.158 L (2015-2016) NB
Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.159 L (2015-2016) NB
Endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.36 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 1. - 3. juni. S. 3557 - 3678
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.37 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 6. - 7. juni. S. 3679 - 3826
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.38 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 8. juni. S. 3827 - 3942
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.39 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 9. juni. S. 3943 - 4070
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.40 (2015-2016)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 10. juni. S. 4071 - 4150
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)