Klikk for å skrive ut siden a a a

Mest bestilt  
N-0080 NB
Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Kan kun bestilles av: NAV Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelser, NAV Servicesenter og Norges blindeforbund. Kortene leveres i esker à 300 stk og 150 stk. Bestilles i antall kort.
På lager: 53700Q-1135 NB
Arbeidshefte om reklame. Undervisningshefte
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 221N-0535 NB
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til ordinær personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
UtgåttMeld.St.15 (2017-2018) NB
Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 6974N-0535 NN
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
UtgåttQ-1228 NB
Velkommen som ny statsborger
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun KD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne
På lager: 0S-1025 NB
Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag
Publikasjonseier: Forsvarsdepartementet
På lager: 736NOU 2017:16 NB
På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 179Q-0795 NB
Mekling for foreldre
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 4418E-0972 EN
Norway in Europe. The Norwegian Government's strategy for cooperation with the EU 2018-2021
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 697E-0973 NB
Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2018
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 375E-0972 NB
Norge i Europa. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 835V-0732 NB
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018. For tildelinger i 2019
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov. Finnes også elektronisk på www.idrettsanlegg.no. Utgitt juni 2018
Tilgjengelig (trykkes ved behov)
Finnes også elektronisk: http://www.idrettsanlegg.no
Q-1228 NN
Velkomen som ny statsborgar
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun KD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne
På lager: 198GUL BOK Prop. 1 S (2018-2019) NB
Statsbudsjettet 2019
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 983G-0435 NB
Til deg som er utsatt for voldtekt eller seksuelt overgrep
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld. St. 1 (2018-2019) NB
Nasjonalbudsjettet 2019
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 1461V-1003 NB
Idrettens Basishall. Planlegging, bygging og drift. Veileder
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)UD Prop. 1 S (2018-2019) NB
Utenriksdepartementet
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 300Meld.St.17 (2017-2018) NB
Partnerland i utviklingspolitikken
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 135Prop.56 LS (2017-2018) NB
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noJD Prop. 1 S (2018-2019) NB
Justis- og beredskapsdepartementet
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 618Q-1243 NB
Mer kunnskap - bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024. Strategi
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 232FINSA Prop. 1 LS (2018-2019) NB
Skatter, avgifter og toll 2019
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 934KD Prop. 1 S (2018-2019) NN
Kunnskapsdepartementet
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 1099KMD Prop. 1 S (2018-2019) NB
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 298SD Prop. 1 S (2018-2019) NB
Samferdselsdepartementet
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
På lager: 484Q-1120 NB
Har du gjeldsproblemer? - en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 1317HOD Prop. 1 S (2018-2019) NB
Helse- og omsorgsdepartementet
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 698KLD Prop. 1 S (2018-2019) NN
Klima- og miljødepartementet
Publikasjonseier: Klima- og miljødepartementet
På lager: 327