Klikk for å skrive ut siden a a a

Nyttige lenker

www.regjeringen.no  er den offentlige informasjonstjenesten på Internett hvor informasjon, dialog og tjenester fra regjeringen, departementene og Statsministerens kontor formidles til publikum

www.fagbokforlaget.no håndterer bestillinger fra privat sektor på Stortingets, regjeringens og departementenes publikasjoner.

www.stortinget.no er nettstedet for deg som søker informasjon om hva som skjer på Stortinget, hvilke saker som behandles eller historiske dokumenter

www.Norge.no er en veiviser til elektroniske tjenester fra stat og kommuner

www.signform.no/dss er Statens blanketterarkiv.   Her har du en samlet tilgang på digitale blanketter fra departementer og underliggende etater

www.lovdata.no gir deg en oversikt over gjeldende lover og forskrifter.